Latin name: Apodemia mormo
  Common name: Mormon metalmark
  Family: Riodinidae (Metalmarks)
  Habitat and Range: Coastal sage scrub, chaparral,
  local mountains

  Flight time: March through November
  Food plants: Buckwheats
  
Return to Home Page