Acokanthera oppositifolia (Lam.) Codd
Bushman's poison
Apocynaceae