Asclepias humilis (E. Mey.) Schltr.
Drakensberg meadow-star
Apocynaceae