Cheiridopsis imitans L. Bolus
No recorded common name
Aizoaceae