Diascia whiteheadii K.E.
Steiner

Whitehead's diascia
Scrophulariaceae