Nemesia barbata author
Bearded nemesia, Bloubekkie, Black-beard cape snapdragon
Scrophulariaceae