Searsia undulata (Jacq.) T.S. Yi, A.J. Mill., & J. Wen
Namaqua kuni bush
Anacardiaceae