Spiloxene capensis (L.) Garside
Golden star, Geelsterretjie
Hypoxidaceae