Stachys aethiopica L.
Katbossie, Bokhatha,
White Salvia

Lamiaceae