Strelitzia juncea Link
Leafless bird-of-paradise
Strelitziaceae