Strelitzia nicolai Regel & Körn
Giant bird-of-paradise
Strelitziaceae