Thunbergia atriplicifolia E.Mey.
ex Nees

Natal primrose
Acanthaceae